Kuztetzova Olga

Logistic Department

Tel: +7 (495) 980-06-10 ext.136

E-mail: logistic@avtomedon-m.ru

Tumanina Viktoria

Logistic Department

Tel: +7 (495) 980-06-10 ext.144

E-mail: translate@avtomedon-m.ru

Sudnik Irina

Logistic Department

Tel: +7 (495) 980-06-10 ext.114

E-mail: sudnik_iv@avtomedon-m.ru